MTBO.cz
MTBO - mountain bike orienteering

Prováděcí pokyny 2003 - registrace

Zásadní změna je v zavedení žebříčkové kategorie DE (na počet 20 byly stávající eliťačky doplněny těmi závodnicemi, které se umístily do 8. místa v libovolném závodě ČP), nicméně jednotlivá mistrovství jedou D a DE dohromady, přičemž DE startuje vzadu. Ostatní změny jsou spíše kosmetické. Podrobné informace o registraci na rok 2003.
Prováděcí pokyny budou k dispozici celoročně v hlavním menu a na adrese http://www.mtbo.cz/showpage.php?name=provadeci ve formátech HTML, PDF a DOC (word).

Úplné původní znění prováděcích pokynů (vhodné k tisku) je k dispozici ve verzích:

166 kBprovadeci.pdf [166 kB]
214 kBprovadeci.doc [214 kB]
27 kBprovadeci.zip [27 kB]

1. Registrace

Závodníci mající zájem startovat v soutěžích ČSOB MTBO se musí do 15.4.2003 registrovat u Tomáše Sikory, Ostravská 882, 738 02 Frýdek-Místek, fax: 596682393, e-mail: tomas.sikora@ct.cz

Registrační formulář je uveden na www.MTBO.cz (viz. níže). Registrační poplatek 20,- Kč za závodníka je možno uhradit na prvním závodě ČP, další registrace v průběhu sezóny vždy na nejbližším závodě. Registrace bez zaplacení je k ničemu.

Současně s platbou za registrace zaplatí specializované oddíly MTBO členský příspěvek 300,-Kč .

Dodatečnou registraci lze provést kdykoliv během roku, nejpozději však pět dní před závodem, pro který již má registrace platit. Seznam registrací bude uveřejněn na www.MTBO.cz a pravidelně aktualizován.

Žádosti o vyjímečné udělení lic. E, A je třeba zaslat tamtéž do stejného data.

V průběhu sezóny nelze měnit oddílovou příslušnost.

Neregistrovaným hrozí placení dvojnásobného startovného na závodech, navíc nebudou zařazeni do hodnocení Poháru ČR MTBO a nemohou získat soutěžní licenci.

Nově vzniklé oddíly musí vyplnit statistický list a zaslat jej na sekretariát ČSOB. Bez této operace je nikdo nezařadí do adresáře ČSOB a tudíž jako by neexistovaly.

Registrační formulář 2003

22 kBregform.pdf [22 kB]
17 kBregform.xls [17 kB]

2. Pokyny pro pořadatele (i závodníky) soutěží ČP MTBO

Úplné znění tohoto odstavce týkajícího se podrobností ke každému závodu je k dispozici ve verzích PDF nebo WORD (viz. výše)

Upozornění pro pořadatele: "Prováděcí pokyny k odvodům pořadatelů závodů" vyšly ve zpravodaji ČSOB 2/2001, případně jsou k nalezení na www.orientacnibeh.cz

3. Sloučení kategorií

Trať pro kategorii D14-18 může být shodná s tratí kategorie příchozích, kategorie ovšem musí startovat po sobě tak, aby poslední závodnice D14-18 startovala minimálně tři startovní intervaly před prvním závodníkem kategorie příchozích a typ závodu je určen předpisem pro kategorii D14 -18. (Pro kategorii příchozích se jinak doporučuje typ závodu s pevným pořadím kontrol)

Komise MTBO zároveň doporučuje pořadatelům, aby při každém závodě vypsali veřejný závod pro kategorii žáků /žákyň do 14 let na jednoduché trati o délce cca 4km, počet a názvy vypsaných kategorií závisí pouze na pořadateli.

4. Účast v soutěžích

Pohár České republiky

 • Muži Elita (HE) - startovat mohou držitelé licence "E"
 • Muži A (H19-39A) - startovat mohou držitelé licence "A", tj:
  • závodníci na 16.- 40. místě celkového pořadí ČP MTBO 2002 v kategorii H19-39A
  • závodníci sestupující z kategorie HE
  • závodníci na 1.-7. místě celkového pořadí ČP MTBO 2002 v kategorii H14-18
  • Medailisté z jednotlivých závodů ČP MTBO 2002 v kat H 19-39A, nezískali-li licenci"E"
  • závodníci, kteří se v kterémkoliv závodě ČP MTBO 2002 umístili na 1. místě v kategorii H19-39B
  • závodníci, kteří se v kterémkoliv závodě ČP MTBO 2003 umístí na 1. místě v kategorii H19-39B. Tito závodníci mohou nastoupit v kategorii H19-39A již v následujícím závodě po splnění postupového kritéria.
  • závodníci na 1.-10. místě celkového pořadí ČP MTBO 2002 v kategorii H19-39B
  • závodníci, kterým je licence "A" mimořádně udělena komisí MTBO (seznam držitelů licence A bude uveřejněn na www.mtbo.cz)
 • Muži B (H19-39B) - startovat mohou všichni registrovaní závodníci
 • Ženy Elita (DE) - startovat mohou držitelky licence E + závodnice, které se v kterémkoliv závodě PČR 2002 umístily do 8. místa v kategorii D + závodnice, kterým licence "E" mimořádně udělena komisí MTBO (seznam bude uveřejněn na www.mtbo.cz)
 • Ženy (D) - startovat mohou všechny registrované závodnice
 • Dorostenci (H14-18) - startovat mohou všichni registrovaní závodníci narozeni v roce 1985 a mladší
 • Dorostenky (D14-18) - startovat mohou všechny registrované závodnice narozené v roce 1985 a mladší
 • Veteráni (H40-) - startovat mohou všichni registrovaní závodníci narozeni v roce 1963 a starší

Mistrovství České republiky a Veteraniáda

Klasická trať

 • Muži Elita (HE) - startovat mohou držitelé licence "E"+ medailisté z jednotlivých kol PČR 2002 v H19-39 A
 • Ženy (D) - startovat mohou všechny registrované závodnice
 • Dorostenci (H14-18) - startovat mohou všichni registrovaní závodníci narozeni v roce 1985 a mladší
 • Dorostenky (D14-18) - startovat mohou všechny registrované závodnice narozené v roce 1985 a mladší
 • Veteráni (H40-) - startovat mohou všichni registrovaní závodníci narozeni v roce 1963 a starší

Krátká trať

 • Muži Elita (HE) - startovat mohou držitelé licence "E" + postupující z oblastních mistrovství
 • Ženy (D) - startovat mohou všechny registrované závodnice
 • Dorostenci (H14-18) - startovat mohou všichni registrovaní závodníci narozeni v roce 1985 a mladší
 • Dorostenky (D14-18) - startovat mohou všechny registrované závodnice narozené v roce 1985 a mladší
 • Veteráni (H40-) - startovat mohou všichni registrovaní závodníci narozeni v roce 1963 a starší

Dlouhá trať

 • Muži Elita (HE) - startovat mohou držitelé licence "E"
 • Ženy (D) - startovat mohou všechny registrované závodnice
 • Dorostenci (H14-18) - startovat mohou všichni registrovaní závodníci narozeni v roce 1985 a mladší
 • Dorostenky (D14-18) - startovat mohou všechny registrované závodnice narozené v roce 1985 a mladší
 • Veteráni (H40-) - startovat mohou všichni registrovaní závodníci narozeni v roce 1963 a starší

Štafety

 • Muži (H) - startovat mohou všichni registrovaní závodníci
 • Ženy (D) - startovat mohou všechny registrované závodnice
 • Štafety se závodníky neregistrovanými v ČSOB mohou v závodě startovat mimo soutěž, pro závod štafet lze dodatečně zaregistrovat závodníka v den závodu před ukončením prezentace.

Závod s volným pořadím kontrol

 • Muži Elita (HE) - startovat mohou držitelé licence "E"
 • Ženy (D) - startovat mohou všechny registrované závodnice
 • Hostování: Závodníci, kteří chtějí hostovat na MČR v MTBO štafet, zažádají o hostování při prezentaci závodu, tj. 31.5.2003, u pořadatele - maximálně může ve štafetě hostovat jeden člen.

Oblastní mistrovství

 • jsou mistrovstvím jednotlivých oblastí
 • účast je otevřená
 • oblastní mistrovství na krátké trati pro kategorii mužů je vypsáno v kategorii H19-39A, vítězové mají právo startovat na MČR na krátké trati. V tomto závodě mají právo startu v H19-39A i závodníci H19-39B, jejichž oddílová příslušnost odpovídá dané oblasti, za tento závod jim v kategorii H19-39B bude udělen průměr.
 • přehled jednotlivých přeborů oblastí při závodech PČR MTBO 2003:
  • Pražská - 13.9.2003
  • Vysočina - 21.6.2003
  • Středočeská - 13.9.2003
  • Slezská - 30.8.2003
  • Západočeská -13.9.2003
  • Hanácká - 30.8.2003
  • Jihočeská - 13.9.2003
  • Valašská - 30.8.2003
  • Ještědská - 13.9.2003
  • Brněnská - 21.6.2003
  • Východočeská - 21.6.2003

5. Systém hodnocení PČR

 1. Do celkového hodnocení závodníků v kategoriích HE, DE, H19-39B, D, H14 -18, D14 -18, H 40- se počítá součet sedmi nejvyšších dosažených bodových hodnot z následujících závodů: 3.5. 2003, 4.5.2003 (FBA), 10.5. 2003, 11.5.2003 (TUR), 1.6.2003 (SMR),21.6.2003 , 22.6.2003 (SBK), 30.8.2003, 31.8.2003 (ABR), 13.9.2003, 14.9.2003 (VPM), 27.9.2003, 28.9.2003 (TZL)
 2. Do celkového hodnocení závodníků v kategorii H19-39 A se počítá součet sedmi nejvyšších dosažených bodových hodnot z následujících závodů: 3.5. 2003, 4.5.2003 (FBA), 10.5. 2003, 11.5.2003 (TUR), 1.6.2003 (SMR),21.6.2003 , 22.6.2003 (SBK), 30.8.2003, 31.8.2003 (ABR), 13.9.2003, 14.9.2003 (VPM), 27.9.2003 (TZL)
 3. Průměry: Hodnota průměru je závodníkovi počítána ze čtyř nejvyšších dosažených bodových zisků. Do hodnocení PČR MTBO lze započítat maximálně dva průměry.

6. Zisk licencí

Pro rok 2004 získají licenci "E"

 • v kategorii DE závodnice na 1.-15. místě celkového hodnocení PČR 2003
 • v kategorii D závodnice na 1.-5. místě celkového hodnocení PČR 2003
 • v kategorii HE závodníci na 1.-30. místě celkového hodnocení PČR 2003
 • v kategorii H 19-39 A na 1.-15. místě celkového hodnocení PČR 2003
 • soutěžní komise MTBO může licenci "E" v odůvodněných případech výjimečně udělit na žádost závodníka

Pro rok 2004 získají licenci "A" (právo startu v H19-39A v PČR 2004)

 • závodníci na 16.- 40. místě celkového pořadí ČP MTBO 2003 v kategorii H19-39A
 • závodníci sestupující z kategorie HE
 • závodníci na 1.-7. místě celkového pořadí ČP MTBO 2003 v kategorii H14-18
 • Medailisté z jednotlivých závodů ČP MTBO 2003 v kat H19-39A, nezískali-li licenci"E"
 • závodníci, kteří se v kterémkoliv závodě ČP MTBO 2003 umístili na 1. místě v kategorii H19-39B
 • závodníci, kteří se v kterémkoliv závodě ČP MTBO 2004 umístí na 1. místě v kategorii H19-39B. Tito závodníci mohou nastoupit v kategorii H19-39A již v následujícím závodě po splnění postupového kritéria.
 • závodníci na 1.-10. místě celkového pořadí ČP MTBO 2003 v kategorii H19-39B
 • soutěžní komise MTBO může licenci "A" v odůvodněných případech výjimečně udělit na žádost závodníka

7. Maximální výše startovného pro soutěže MTBO

Pohár České republiky OB mapa Nová MTBO mapa
Krátká trať 40 Kč 80 Kč
Klasická trať 60 Kč 100 Kč
Závod s volným pořadím kontrol 60 Kč 100 Kč
Příchozí 30 Kč 40 Kč

Mistrovství České republiky OB mapa Nová MTBO mapa
Krátká trať Nelze 100 Kč
Klasická trať Nelze 120 Kč
Závod s volným pořadím kontrol Nelze 120 Kč
Štafety Nelze 360 Kč za štafetu
Dlouhá trať Nelze 160 Kč
Veřejný závod (muži) při MČR kl.t. Nelze 100 Kč
Příchozí Nelze 40 Kč

Nová MTBO mapa - mapa pro MTBO prostoru, který je pro závody ČP a MČR MTBO použit poprvé nebo po čtyřech a více letech odpočinku, kdy se v prostoru nekoná žádný závod MTBO. Mapa pro MTBO musí odpovídat platnému mapovému klíči pro MTBO.

Pro MČR v závodě s volným pořadím kontrol povoluje komise MTBO na žádost oddílu TUR použití starší mapy za podmínky zakreslení všech zásadních změn a odpovídající klasifikace cest.

8. Základní dotace na závody ČP MTBO 2003

 • Závod Českého poháru - 1000 Kč
 • Závod Světového poháru + Českého poháru - 1500 Kč
 • Závod Českého poháru + Mistrovství ČR - 2000 Kč

9. Dodržování pravidel

Při závodě je třeba dbát dodržování pravidel. Znění pravidel, nový mapový klíč a jiné dokumenty si lze vyžádat na sekretariátu svazu, případně vyhledat na www.MTBO.cz (http://www.mtbo.cz/showpage.php?name=pravidla). Komise ukládá pořadatelům zajistit v prostoru závodu na kritických místech kontrolu jízdy mimo komunikace. Zároveň nabádá ke kvalitní a uvážlivé stavbě tratí, která tento nešvar omezí.

10. Start zahraničních účastníků v kategorii HE a DE a závodníků dohlášených po vydání startovní listiny

Zahraniční účastníci (netýká se slovenských závodníků rozlosovaných v HE, DE)a závodníci dohlášení po vydání startovní listiny mohou startovat v ČP MTBO v kategorii HE, DE mimo pořadí dané rozlosováním této kategorie komisí MTBO - tzn. startovat mohou buď před časem 020, nebo na konci startovního pole tři startovní intervaly po odstartování posledního nalosovaného závodníka. Vždy však musí být dodržena jednotná délka startovního intervalu předepsaná pro daný závod.

11. Startovní čísla

Soutěžní komise MTBO ČSOB zavádí startovní čísla pro Český pohár MTBO 2003 za těchto podmínek:

Distribuce

Distribuci provede komise MTBO ČSOB při prezentaci FBA v sobotu dne 3.5. 2003.

Poplatek

Za číslo bude vybrána na místě záloha 50 Kč (částka odpovídá výrobním nákladům), tato záloha bude vrácena proti nepoškozenému číslu (vyjma poškození číslovky) po posledních závodech ČP MTBO 2003 28.9.2003 ve Zlíně; závodníci, kteří neplánují start na těchto závodech mohou odevzdat číslo i dříve.

Přidělení startovního čísla

Každému závodníkovi ČP MTBO bude přiděleno startovní číslo na celý ročník ČP MTBO dle tohoto klíče:
 • HE - žlutá čísla, černý podklad (1 - 45). Závodníkům bude přiděleno číslo dle pořadí v ČP MTBO 2002 (vítěz ČP MTBO 2002 bude mít žluté číslo 1 pro start v závodech ČP MTBO 2002, atd. , závodníci, kteří postoupili z kategorie H19-39A ČP MTBO 2002 budou mít žlutá čísla 31 - 45 dle pořadí, jak postoupili. Závodníci startující v kategorii HE na výjimku, udělenou komisí MTBO, popř. zahraniční účastníci, budou mít přidělená čísla od 46 včetně výše.
 • H 19 - 39A - červená čísla, černý podklad (101 - 250) Závodníkům bude přiděleno číslo dle pořadí v ČP MTBO loňského roku - závodníci sestupující z kategorie HE ČP MTBO 2002 budou mít čísla 1 -15 dle umístění (31. závodník ČP MTBO 2002 kat. HE bude mít červené číslo 1 pro kategorii H 19 - 39A, atd.), závodník na 16.- 55.místě ČP MTBO 2002 kat.H 19 - 39A bude mít červené číslo č.16 - 55. Závodníci, kteří účast v H19-39A získali jiným způsobem či si ji vyjedou v průběhu sezóny, budou mít přidělena další čísla v řadě.
 • DE - modrá čísla, černý podklad (501 - 524). Závodnicím bude přiděleno číslo dle pořadí v ČP MTBO 2002 .
 • D - modrá čísla, černý podklad (525 - 570). Závodnicím bude přiděleno číslo dle pořadí v ČP MTBO 2002 .
 • H 40 - bílá čísla, černý podklad (401 - 440). Závodníkům bude přiděleno číslo dle pořadí v ČP MTBO 2002.
 • H 14-18 - zelená čísla, černý podklad (51 - 79). Závodníkům bude přiděleno číslo dle pořadí v ČP MTBO 2002.
 • D 14-18 - zelená čísla, černý podklad (80 - 99). Závodnicím bude přiděleno číslo dle pořadí registrace.
 • Závodníci, kteří se přihlásili do soutěží ČP MTBO 2003 a nebyli klasifikováni v ČP MTBO 2002, dostanou komisí MTBO přidělené číslo dle příslušné kategorie ( D, H 40, H 14-18).
 • Příchozí, H19-39B. Závodníci nemají přidělená startovní čísla.

Připevnění čísla

Startovní číslo musí být upevněno pod řídítky kola tak, aby bylo čitelné při pohledu zepředu. Startovní číslo nesmí být upravováno.

12. Technická kontrola

Při závodech ČP 2003 ukládá komise MTBO pořadatelům povinnost před startem zkontrolovat technický stav kol pouze závodníkům v kategorii příchozích a H14-18 a mladším, kola závodníků ostatních kategorií musí být osazeny plášti o minimální šířce 1,5".

13. Úprava pravidel pro použití SI jednotek

Znění pravidel pro použití jednotek SI je shodné se zněním pravidel ČSOB pro pěší orientační běh (příloha A.II).

14. Výsledky

Nejpozději týden po závodě musí být zaslány oficiální výsledky všem zúčastněným oddílům a navíc na následující adresy:

Zdroj: Komise MTBO

| Zobrazeno 6731x | Informace | Alda Linhart
Český pohár MTBO podporují
HAVEN, Slime, Joe´s, FOSS, Gipiemme, Recon, CamOne, Airhole, Jetblack Sporticus, potřeby pro orientační běh a MTBO
MIRY, mapník, mapníky, mapholders, mapholder, mapboards, mapboard, map, cardholder, portamapas, MTBO, MTB, mountain bike orienteerin, ski orienteering, ski-o Zdraví v láhvi - Kitl Astera, s.r.o. - zakázková výroba uměleckého skla, skleněné trofeje, ocenění a dárky, design, life style, art deco ForRide.cz, vše pro jízdu na kole, cyklo e-shop Webové stránky, Internetové aplikace - strict Mapník pro MTBO AutoPilot
Nahoru